eMagasin for Atferdsanalyse (eMAA) er et magasin som publiseres via hjemmesiden emaa.no. Formålet er å gjøre atferdsanalytisk teori og praksis tilgjengelig for folk flest, uavhengig av bakgrunn, medlemskap eller abonnement. Målgruppen til eMAA er alle som forholder seg til mennesker, både med og uten spesielle behov, på skoler, arbeidssentere, bofellesskap, institusjoner eller i de 1000 hjem. eMAA lastes ned gratis. Redaksjonen i eMAA består av en gruppe atferdsanalytikere som er ansatt i habiliteringstjenesten i Hedmark. Men eMAA utgis i regi av redaksjonsgruppen og er uavhengig av habiliteringstjenesten.

 

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!