Psykiatriske diagnoser som årsak til ytterligere svekket fungering hos barn og unge

Articles

Av Børge Holden

Habiliteringstjenesten i Hedmark, og AFMR Habiliteringstjenesten Lassa

Noen diagnoser er riktige, og noen er gale. Det samme gjelder øvrige, mer beskrivende vurderinger. Diagnoser og øvrige vurderinger, særlig når de er gale, kan ha den utilsiktede virkning at de i unødig stor grad senker forventninger til barn og unge. Dette kan gjelde både i opplæring, og i behandling av atferdsforstyrrelser i videste forstand.Artikkelen går gjennom noen grunnleggende forutsetninger for at barn og unge skal fungere optimalt, og noen konsekvenser av at mål settes for lavt.Artikkelen gir også en rekke eksempler på diagnoser, og øvrige vurderinger, som langt på vei har vært gale, og som har senket mål for mye. I forbindelse med eksemplene presenteres det også nye diagnostiske og andre vurderinger, og tiltak som bidro til positiv utvikling.

pdf

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!