Bokanmeldelse – Innføring i atferdsanalyse

InnføringInnføring i atferdsanalyse

Jørn Isaksen og Are Karlsen

Universitetsforlaget

Pris 299,-.

ISBN 978-82-15-02076-1

Anmeldt av Børge Holden

 

Etter hvert begynner det å bli en del norske bøker om atferdsanalyse. Så langt har de aller fleste vært relativt avanserte, og en enkel innføringsbok har langt på vei glimret med sitt fravær. I så måte er denne boken mer eller mindre en nyskapning. I det store og hele holder den det den lover.

Forfatterne begynner etter hvert å få en del større og mindre publikasjoner, og har ofte operert sammen, ikke minst med en enkel og praktisk bok om barneoppdragelse for noen år siden. De begynner også å bli kjente navn i norsk atferdsanalyse, og er også blant de få som ikke har gått av veien for å debattere atferdsanalyse offentlig. De har altså vist at de behersker skrivekunsten, og atferdsanalyse, og denne boken er ikke noe tilbakesteg i så måte. Tvert om viser boken at de kan behandle atferdsanalyse med betydelig autoritet og modenhet.

De to første kapitlene tar for seg grunnleggende temaer. Alt dette behandles på en sikker måte, og i passende doser i forhold til resten av boken. Kapittel 3 tar for seg verbal atferd, med trygghet i valg av hva som er relevant, og med god kvalitet. Kapittel 4–7 tar for alvor steget over i det praktiske og anvendte, med kapitler om analyse, etablering og endring av atferd (kapittel 4), målvalg og målformuleringer (kapittel 5), datainnsamling og design (kapittel 6) og anvendelse av prinsippene i opplærings- og behandlingssituasjoner (kapittel 7).

Hele veien er det rikelig med eksempler som det vil være lett for en nybegynner å kjenne seg igjen i. Dette gjelder både de mer teoretiske, og de utpreget anvendte, kapitlene. Det kommer tydelig fram at forfatterne har stoffet i ”ryggmargen”, og at de ikke trenger å strekke seg langt for å finne eksempler som gir stoffet et konkret og praktisk innhold.

Når det gjelder begrepsbruk, har jeg lite å innvende. Personlig er jeg ikke så glad i å kalle straff for svekking, men her er det liten vits i å låse seg til ett begrep, særlig i mer populære framstillinger. Det gjøres også oppmerksom på at svekking ofte kalles straff, som jo heller ikke er et ideelt begrep, når vi tenker på hva mange forbinder med det.

Det er særlig to grunner til at dette er en viktig bok, og til at den bør få flere bruksområder. For det første finnes det altså få enkle innføringer. For en nybegynner anbefales denne boken framfor Eikeseth og Svartdals (red.) Anvendt atferdsanalyse. Teori og praksis, som passer bedre for den viderekomne og for den som virkelig vil sette seg inn i atferdsanalyse. Isaksen og Karlsens bok er en riktig begynnerbok, og passer også for den som ikke vil jobbe for mye for ny kunnskap. Ikke minst har de ikke overdrevet begrepsbruken, men konsentrert seg om de man oftest har bruk for i praksis. For det andre fyller boken et behov for en enkel bok som framstiller atferdsanalyse som noe likeframt og logisk, og ikke minst som noe som lett kan anvendes på opplagt etiske måter. Dermed bør boken ha et marked hos alt fra studenter på et tidlig stadium, til alle og enhver som ønsker en enkel innføring i atferdsanalyse.

Det er også viktig å være klar over at boken ikke er mer enn en enkel innføring, og at det er langt fram til praktisk anvendelse, men jeg tror det er liten fare for at noen misoppfatter dette. Alt i alt har Isaksen og Karlsen skrevet en lettlest, sympatisk og nyttig bok. Til unge og eldre og studerende og ikke-studerende nybegynnere vil jeg si: Løp og kjøp!

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!