Atferdsskolen

Atferdsskolen leksjon 18, 19 og 20 er nå publisert.

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!