2 responses

  1. Torill Fjæran-Granum on Facebook
    21/06/2013

    Har mange av de samme erfaringene som veileder i skolen desverre. Mange pedagoger mener seriøst at mye av det de jobber med ikke kan måles eller lages målbare mål om. Det er mye synsing rundt om.

Back to top