2 responses

  1. Torill Fjæran-Granum on Facebook
    Torill Fjæran-Granum on Facebook
    21/06/2013

    Har mange av de samme erfaringene som veileder i skolen desverre. Mange pedagoger mener seriøst at mye av det de jobber med ikke kan måles eller lages målbare mål om. Det er mye synsing rundt om.

Back to top
mobile desktop