Hvordan spre kunnskap om atferdsanalyse?

Knowledge

Det store spørsmål er: Hvorfor er vi så små, når det vi har å bidra med gir oss så gode muligheter til å endre atferd.

Er det slik at alle andre ikke har skjønt oss enda eller er det noe vi gjør feil? Jeg tror det er lurt å starte med å se hvordan vi klarer å fortelle resten av verden hvor viktig denne kunnskapen er og hvordan vi snakker om den til andre som ikke har hørt om atferdsanalyse.

Vi må gjøre verden enkel og salgbar. Bryte teorien ned til et nivå hvor man ser hvilke muligheter dette gir og la effektiv praksis vise vei. Bruke ord og uttrykk i samtale med andre som gjør at man ser hvordan en komplisert verden i de fleste tilfellene kan brytes ned til noen få lovmessigheter.

I tillegg tror jeg det er utrolig viktig å presentere dette på flest mulige måter gjennom flest mulig kanaler. Atferdsanalysen må stå fram som allsidig, inkluderende, men allikevel presis. Takhøyden må være stor når det gjelder å bidra i forhold til denne kunnskapen. Det ikke farlig så lenge man gjør oppmerksom på hvilket nivå man starter på. Vi må legge til rette slik at man ser lite unngåelsesatferd i forhold til å bidra i å spre denne kunnskapen og bidra i debatten.

Jeg håper med dette utgangspunktet at eMAA kan være et bidrag i dette arbeidet ved siden av de allerede eksisterende tidsskriftene. Et supplement og ikke en konkurrent.  Enkelt men allikevel presist. Praktisk men allikevel teoretisk forankret. Stor takhøyde i forhold til ulike nivåer.

Med et håp om at eMAA kan være et bidrag til å få resten av verden til å forstå hvilket effektivt verktøy atferdsanalysen er i forhold til å skape nødvendig atferdsendring

På vegne av eMAA-redaksjonen,
Henning Bech, evig optimist.

 

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!