Væl overstått!

DSC 0061

eMAA-gjengen gikk til sommerferie med klare direktiver fra vår kjære redaktør: Fra høsten av skulle det bli månedsbrev, flere artikler, i tillegg skal det komme flere leksjoner av atferdsskolen. Etter å ha gitt disse direktivene tok han hensynsfullt nok ferie, de neste seks ukene. Nå er vel høsten rett rundt hjørnet, og det er på tide at vi gjør alvor av målene vi satte oss.

Dette betyr at flere av oss har jobbet med å skrive artikler i løpet av sommeren, og også bearbeidet stoff vi har fått inn. Resultatet av dette kan dere lese om på emaa.no i løpet av høsten. Spesielt hyggelig er det at vi har fått tilsendt bidrag fra bachelorstudenter som ble ferdigutdannet i år. Flere av bidragene blir nok til artikler etter hvert.

Det er vel kanskje en viss overdrivelse at vi har blitt pisket av redaktøren til å jobbe i sommer… Poenget er at vi har blitt enige sammen om hvordan vi skal gjøre bestemte ting. En del av jobben vår innebærer også at vi veileder personalgrupper i å ha mest mulig lik praksis. Det er ikke uvanlig å se at tiltak som fungerte før sommerferien, ikke fungerer like bra etter ferien. Det er ikke nødvendigvis metodene i seg selv som ikke fungerer, men måten man gjennomfører de på har endret seg. Enkelte har kanskje endret litt på hva som kreves av klienten, eller kanskje det har blitt ulik praksis om grensesetting. Andre igjen gir kanskje hjelp på andre måter enn det som var bestemt. Resultatet for klienten kan være at det som i utgangspunktet var trygge forutsigbare rammer, har blitt til en uoversiktlig hverdag. Dermed kan atferd endre seg, noen ganger dramatisk.

Alle er forskjellige og gjør ting litt forskjellig, selvfølgelig. Allikevel bør man tilstrebe og ha felles kjøreregler når det er viktig for klienten med forutsigbarhet.  Bare prøv å snu på flisa.  På mandag har vi sjefen vi er vant med, og vi gjør jobben slik vi er vant til. På tirsdag kommer det plutselig en annen sjef og sier at alt som er gjort tidligere, er feil. Vi må jobbe på andre måter. På onsdag kommer det en annen, med et annet synspunkt, og slik fortsetter det utover uken. Arbeidssituasjonen hadde nok fort blitt ganske kaotisk… Det hadde vært vanskelig å gjøre det som var forventet av oss når betingelsene endrer seg fra dag til dag, eller til og med fra vakt til vakt, for å gjøre den samme jobben.

Mange klienter møter et stort antall personal i løpet av en uke, og dermed også potensielt mange «sjefer». Noen ganger er det ikke nødvendig med andre tiltak enn at man blir enige om en felles praksis, og gjennomfører den.

Lik praksis er et av fundamentene for å drive med målrettet miljøarbeid. Lykkes vi med tiltak er det lettere å vite hva som fungerer, og vi kan gjøre mer av det samme. Lykkes vi ikke er det også mye enklere å justere på tiltakene når alle drar i samme retning.

Så, væl overstått! Late sommerdager har nå blitt travle arbeidsdager, men på sett og vis er det jo greit at hverdagen kommer i godt gammalt gjenge igjen.

Stein Modig Andersen

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!