Behandling av utfordrende atferd. Kan det bli enklere?

Articles

Av Børge Holden

Habiliteringstjenesten i Hedmark, og AFMR Habiliteringstjenesten Stavanger

Det kan være vanskelig å finne årsaker til problematferd, og å behandle det, men det kan også være enkelt. Det er ingen «skam» å bruke enkle løsninger, så lenge de oppfyller vanlige krav til etikk og faglighet. Det bør heller aldri være et mål å gjøre ting mest mulig komplisert. Så langt jeg kan se, er det heller ingen vesentlig sammenheng mellom hvor alvorlig problematferden er, og hvor komplisert det trenger å være å behandle den. Tvert om er det mange eksempler på at alvorlig problematferd kan behandles på enkle måter. Denne artikkelen beskriver enkel og effektiv behandling av alvorlig problematferd.

pdfHolden, B. (2014). Behandling av utfordrende atferd hos eldre kvinne med moderat utviklingshemning. Kan det bli enklere? eMAA, 1-6.
Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!