Reduksjon av skadeavvergende tiltak etter innføring av langturnus

Articles

Av Bjørn Andre Torve

Stange Kommune.

Artikkelen viser bruk av skadeavvergende tiltak i to forskjellige turnusordninger. Ei jente i tjueårene med moderat psykisk utviklingshemming, hadde utfordrende atferd som var omfattet av vedtak om bruk av tvang og makt. Kartlegging av utfordrende atferd viste at ca. 1/3 av tilfellene oppstod mellom skifte av tjenesteytere, såkalt overlapping, og dette var hovedgrunnen for å søke om langturnus, en turnus der man generelt kan unngå overlapping midt på dagen. Resultatene viste omtrent en halvering i bruk av skadeavvergende tiltak etter overgang til langturnus.

pdfTorve, B. A. (2014).Reduksjon av skadeavvergende tiltak. En sammenligning fra ordinær turnus til langturnus. eMAA, 7-15.

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!