Bruk av sosial historie og tegnøkonomi

Articles

Av Toril Renate Jonsson

HØGSKOLEN I lillehammer

Å utvikle og forsterke sosial atferd er ofte et hovedfokus hos personer med diagnose innen autismespektertilstander. Det er flere måter å gjøre dette på. Ved å benytte Sosiale historier kan man i første omgang forklare brukeren hva samfunnet forventer i gitte situasjoner. Dersom personen følger den sosiale historien kan denne atferden forsterkes for å øke sannsynligheten for at tilsvarende atferd vil forekomme igjen. I denne studien ble det benyttet en kombinasjon av sosial historie og tegnøkonomi for å endre atferd hos en bruker med atypisk autisme. Resultatene viser at personen økte sin sosiale kompetanse, og uønsket atferd ble sterkt redusert.

pdfJonnson, T. R. (2015).Bruk av sosial historie og tegnøkonomi for å øke høflig atferd i døra hos en person med atypisk autisme. eMAA, 1-6.

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!