eMagasin for Atferdsanalyse 3/2011

Velkommen til eMagasin for Atferdsanalyse nummer tre, i dette nummeret kan vi by på:

  • Børge Holden skriver om langtidsbehandling av selvskading hos en utviklingshemmet mann
  • Monica Stolt-Pedersen skriver om kilder til forskningsbasert kunnskap
  • Jørn Isaksen og Are Karlsen kommer med del to i artikkelserien om om positiv og virkningsfull barneoppdragelse

 

 

I dette nummeret presenterer vi også femte og sjette leksjon i eMAAs atferdsskole, ved rektor Børge Holden. Temaene denne gang er motivasjon og grunnleggende om verbal atferd.

Og sist men ikke minst byr vi på reportasjer fra NAFO-seminaret på Storefjell og ABAI.

God lesning!

eMagasin for Atferdsanalyse 3/2011

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!