Har vi motivert elever/klienter/barn?

Motivation

Når vi jobber med mennesker som trenger hjelp til å bli satt grenser for, dukker et spørsmål opp hver gang. «Hvorfor skal klienten/eleven høre på deg. Hva har du å komme med som er interessant eller viktig for meg.» Har man ikke et godt svar på dette er det ofte vanskelig å få til ønsket atferdsendring.

For de menneskene der selve atferdsendringen ikke er nok i seg selv som motivasjon, for å få til atferdsendringen, må man gå systematisk til verks for avdekke potensielle forsterkere som kan formidles avhengig av ønsket atferd.

I de siste 30 årene har dette utviklet seg til et eget forskningsfelt. Hvor man systematisk kartlegger ulike preferanser som mulige potensielle forsterkere og tester dette ut for å avdekke stimulienes eventuelle forsterkende effekt. Gjennom denne systematikken øker man sannsynligheten for at man har hendelser som man kan formidles avhengig av ønsket atferd og som vil forsterke denne atferden (Bech, Ottersen, 2006).

Gjør man denne jobben så har man kanskje et godt svar på hvorfor eleven/klienten skal høre på deg. «Jo, fordi når han hører på meg, så oppnår han noe han liker og det gjør at han gjentar det som er bra for han oftere. Jeg har gitt han en god grunn til å velge en sosialt akseptable atferd for å få det som han ønsker». Nøkkelen er systematikk i alle ledd. Vi må vite hva som motiverer eleven/ klienten/barnet. Ikke bare tro!

Bech, H, Ottersen, K.,O. (2006) Kartlegging av preferanser hos en ungdom med autisme. Samsvar mellom resultater fra ulike metoder. Norsk tidskrift for atferdsanalyse, 4, 205-213.

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!