HØLL KJÆFT!!

Shutup

For de av dere som ikke er helt inneforstått med bygdespråket, betyr dette «Hold kjeft!», noe det selvfølgelig ikke er pent å si. Selv tenker jeg det langt oftere enn jeg sier det. Men; når man setter ting på spissen, sitter det ofte godt. Mer sosialt akseptable synonymer vil være å be noen være stille, prate mindre, stoppe skravlinga, holde munn, være rolig. At det er jeg, som nok er kjent for hyppig forekommende skravling, som skriver dette kan nok være overraskende. Med dette beviser jeg vel nok engang at jeg kan en hel haug ting, selv om jeg ikke alltid praktiserer og utfører det like bra. Bakgrunn for ukens tema er veldig enkel; den siste tiden har jeg ved flere anledninger anbefalt miljøarbeidere, lærere, assistenter og foreldre å prate mindre. Jeg anbefaler å gi tydeligere beskjeder, inngå klare avtaler som følges opp med avtalte konsekvenser – og altså å prate mindre. Ofte observerer jeg voksne, som i allerbeste mening, forteller og forklarer, gjentar og repeterer, sier om igjen og om igjen med litt ulike ord med neste lik mening og betydning de samme tingene gang på gang (dere skjønner tegninga?). De hjelper til, ved å spørre, etterspørre, sjekke og dobbeltsjekke. Som observatør kan det jo hende at jeg feiltolker og misforstår, men for meg framstår alle disse ordene av og til som mas. Ingen har bedt om hjelp, ingen har gjort noe feil, ingen har glemt noe – men beskjedene repeteres. Om igjen og om igjen. Ungene jobber med oppgaver, og den voksne sier noe. Konsentrasjonen avbrytes og oppmerksomheten rettes mot den voksne. Og siden beskjeden ble gitt uten at ungen hadde oppmerksomheten rettet mot den voksne fra start av, har ikke ungen fått med seg alt, og spør om igjen. Andre ganger er den voksne veldig fokusert på å ha felles forståelse med ungdommen, og prater og spør og forteller. Noen ungdommer blir sure og sinte og leie av slikt. Jeg mener ikke at den sosiale samtalen og småpratinga skal kuttes ut, men at noen ganger er det helt greit å være stille. Fokus på det viktige. En ting om gangen. Alt til sin tid. Noen ganger er mange ord forvirrende, og leder til misforståelser, som fører til spørring, som leder til irritasjon, som leder til diskusjon, som leder til… at tida går og i beste fall at ingenting blir gjort, eller at barnet blir frustrert eller sint. I verste fall blir det krangling, voldsomt sinne eller annen uønsket atferd. Noen ganger er det lett å observere at den voksne må endre atferd, før de kan forvente at barnet/ ungdommen gjør det. I tillegg vet vi at den enkleste måten å endre atferd på, er å endre miljøbetingelsene. Ofte er det ikke så mye som skal til. For meg inngår da ofte å rydde opp i instruksene og informasjonen som en viktig del av tilretteleggingen for bedre lærings- og samhandlingsvilkår. Dette enkle tiltaket alene kan redusere uønsket atferd og bedre samarbeidsforholdene. Når foranledningen for atferden endres, endres jo motivasjonsbetingelsene for atferden. Sagt på den aller enkleste måten: når alle vet hva de skal gjøre, og ingen maser, trenger ingen bli irriterte og prøve å komme unna/ endre situasjonen.

Atferdens konsekvenser påvirker sannsynligheten for at atferden gjentas. Noen ganger er det lett å identifisere sammenhengen mellom miljøbetingelsene og atferden, mens andre ganger må en kartlegge over tid. En atferd kan ha flere funksjoner. Ofte benyttes ulike funksjonelle analyser for å identifisere foranledninger, atferd og konsekvens. Av og til er det nok å prate med nærpersoner for å bli rimelig sikker på hva som foranlediger/ opprettholder atferd, mens andre ganger må man teste mer systematisk. Dersom en kjenner atferdens funksjoner, kan denne kunnskapen i prinsippet brukes i behandling. Det vanligste er vel å reversere betingelsene, ved at positive forsterkere som opprettholder uønsket atferd holdes tilbake og presenteres avhengig av ønsket atferd. Ved negativt forsterket atferd kan unnslippelse brukes som forsterker for utføring av oppgaver og krav. I det siste har jeg altså veldig ofte bedt nærpersoner om å prate mindre.

Noen gode råd:

  • Sørg for å ha barnets oppmerksomhet før du gir beskjeder
  • Gi presise, korte instrukser. Enkelt språk i korte setninger.
  • Inngå klare avtaler med avtalte konsekvenser. Vær konsekvent
  • Lag sammenheng mellom atferd og konsekvens
  • Gi oppmerksomhet og ros for ønsket atferd

Jada, enkelt og greit. Keep it simple, stupid. Det er faktisk slik at det enkleste ofte er det beste, og det er i alle fall slik at det er lettere å forebygge enn behandle.

Denne uka slår jeg et slag for begrepet «arbeidsro», som jeg i denne sammenheng vil beskrive som «når vi jobber, så jobber vi, og når vi pauser, pauser vi». For tiden jobber jeg mye med lesetreningsprogrammet Tempolex, og da er atferdsflyt et viktig begrep. Å ha flyt er viktig for enklest mulig å gjennomføre en handling raskt og riktig – også kalt automatisering.

Jeg har fri på fredag, så da blir det stille på kontoret – jeg lover!

 

Interiørfrelste har vel fått med seg Washi-tapebølgen. Denne tapen er for oss som har litt lett for å gå på en verbal smell…

 

God helg til alle eMAA-lesere fra
Trude Hoksrød

 

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!