Det enkleste er det beste?

Articles

Det enkleste er det beste? Om hvor enkel behandling kan være, og hvor komplisert den bør være

av  Børge Holden

Atferdsanalyse består av et begrenset antall grunnprinsipper for hvordan atferd påvirkes. Dette medfører at atferdsanalytisk behandling kan være temmelig enkel.Ting bør generelt ikke gjøres mer komplisert enn nødvendig. Samtidig er det viktig å ha mer å by på når det er nødvendig. I artikkelen drøfter jeg fordeler og ulemper med enkle og mer komplisert atferdsanalytisk behandling, og sier litt om når det ene og det andre kan være tilstrekkelig, nødvendig og riktig.

Les hele artikkelen Det enkleste er det beste?

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!