Data er ofte gøy!

Boxes

Dere som nå tror dere skal lese om data som i pc eller mac, vil bli skuffet. Når jeg snakker om data er det ofte en eller annen form for oppsummering av registrering jeg har i mente. Denne gangen er det data fra evalueringen av eMAA seminaret som ble avholdt på Høgskolen i Lillehammer 2. mars 2012. Vi delte ut evalueringsskjema til alle som kom på seminaret. Det var 184 personer påmeldt seminaret i tillegg til ansatte på HIL og eMAA-redaksjonen.

Resultater:

Alle spørsmål ble besvart på en «likert»-skala. Det vil si at folk svarte på en skal fra 1-5, der 1 er dårligst og 5 er best, se eksempel i figur 1. Her følger så ett utvalg av resultatene.

Figur 1:

1. I hvor stor grad tenker du at det er viktig for studenter å kunne delta på liknende seminarer?

1                     2                     3                     4                     5

I liten grad                                                                            I svært stor grad

 

77 studenter svarte slik:

1. I hvor stor grad tenker du at det er viktig for studenter å kunne delta på liknende seminarer?

–       Snittverdi 4,6

2. I hvor stor grad tenker du at denne opplæringsformen er et godt supplement til annen læring?

–       Snittverdi 4,5

3. I hvor stor grad opplever du det som viktig at denne typen seminarer arrangeres her på HIL (i stedet for andre steder i Oppland/Hedmark)

–       Snittverdi 4,2

4. I hvor stor grad frister det å komme tilbake til et liknende seminar neste studieår?

–       Snittverdi 4,6

5. I hvor stor grad opplever du at dagens seminar har gitt deg læringsutbytte mht miljøarbeid?

–       Snittverdi 4,2

6. I hvor stor grad gir seminaret deg økt interesse for å lære mer om atferdsanalyse/miljøarbeid?

–       Snittverdi 4,4

Slik vi tolker det var studentene fra HIL utrolig fornøyd med seminaret. Det er ikke tvil om at dette er ut nyttig supplement til undervisningen de får på HIL. Det må jo være artig for Bjarne Dybvik og Kjetil Vikin (begge underviser i atferdsanalyse på HIL) at studentene er så motiverte for å lære mer om atferdsanalyse! Og kjære studenter, vi lover at dere skal få mer!

Resten av resultatene vi viser her inkluderer de 117 deltagerne som kom utenfra HIL, det vil stort sett si ansatte i stat, fylke og kommune.

Foreleserne ble i snitt skåret til 4,3 (samme type «likertskala» som ovenfor). Jeg vil si at det viser at foreleserne traff sitt publikum på en suveren måte.

Videre vurderte de 184 informantene seminaret slik:

10. I hvor stor grad synes du seminaret var lærerikt og interessant?

–       Snittverdi 4,4

11. I hvor stor grad gir seminaret deg lyst til å lære mer om atferdsanalyse?

–       Snittverdi 4,5

12. I hvor stor grad frister det å komme på lignende seminar?

–       Snittverdi 4,6

Dette er fantastiske resultater, det er liten tvil om at deltagerne var fornøyde. Det gir oss kjempemotivasjon til å planlegge nye seminarer, for det vil det bli! Tid og sted er ikke spikret enda, men informasjon vil komme etter hvert.

Sist på evalueringsskjemaet var det plass for kommentarer. Der fikk vi mange nyttige tips om hvordan vi kan forbedre seminaret og tips til temaer det kan foreleses om. Vi sier som politikerne: «Vi tar det til etteretning».

Tusen takk til alle bidragsytere, deltagere og informanter. Dere leverer mange forsterkere til redaksjonen! Og til slutt en stor takk til HIL for samarbeidet, vi kommer gjerne tilbake.

Kai-Ove Ottersen, redaktør.

PS: I løpet av påsken legges det ut en anmeldelse av seminaret samt en ny fagartikkel. Disse er vel ikke akkurat påskekrim, men anbefales som påskelektyre allikevel. God påske!

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!