NAFO 2012 Fredag

20120427 092441

Da er dag 2 i gang, redaksjonen er i gang med sitt symposium om behandling av utfordrende atferd. Her prater Stein om tegnøkonomi

20120427-092441.jpg

Henning er nå i gang, her snakkes det om problemer på SFO.

20120427-093951.jpg

Etter en kort pause er salen enda fullere, men det takler Trude fint! Nå forteller hun om en gutt som nærpersoner sliter med å sette grenser for.

20120427-101551.jpg

Så prater Børge om en gutt som nekter å spise.

20120427-104059.jpg

Nå prater Ulf om angst.

20120427-110719.jpg

Så har vi sunget! Oppsummeringen, chair er fornøyd

20120427-121940.jpg

Da er det posterpresentasjon på Storefjell. Lokallag Glåmdal og Nes viser en imponerende rekke med temakvelder, forøvrig det eneste lokallaget som er presentert her! Gratulerer.

20120427-172130.jpg

Sørum kommune har et kompetansetiltak der ansatte får 10 dager kurs i målrettet miljøarbeid. De har også en del der tiltak skal planlegges, iverksettes og evalueres og ende opp med skriftelig redegjørelse for tiltaket. Fantastisk personalpolitikk.

20120427-174133.jpg

HIOA hadde flere postere om stimulusekvivalens, lab’en til Erik Arntzen har flere internationale studenter. Her er Hanna Steinunn Steingrimsdottir.

20120427-181500.jpg

Mjøsen Bo og Habilitering hadde 3 postere om atferdsavtaler i bolig og skole. Jonny Finstad stod som vanlig i spissen, her er også Torstein Dompen.

20120427-182308.jpg

Da er dagen over faglig sett, akkurat nå er det årsmøte. Årsmelding legges fram av nestleder Terje Gunhus.

20120427-191048.jpg

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!