ABAI 2012 mandag

Symposium
The Standard Celeration Chart: From Training to Application
Chair: Melissa Nosik (University of Nevada, Reno)Discussant: Kendra L. Brooks Rickard (Center for Advanced Learning)

«Use of Behavior Skills Training to Teach Direct Care Stuff to Use a Standard Celeration Chart»Melissa Nosik (University of Nevada, Reno)
«A Retroactive Comparison of Clinical Data om the Standard Celeration Chart an Standard Line Graphs»Stuart Law (University of Nevada, Reno)
«Twin Case Study of Precision Teaching for Language Aquisition Targets»Michelle P. Kelly (National University of Ireland)
Dette var et symposium som all hovedsak dreide seg om å innføre bruk av Standard Celeration Chart i kliniske settinger, ikke om bruken av selve charten. Foredragsholder nummer tre deltok forøvrig ikke i symposiumet. Nosik startet med å snakke om at de hadde hatt fokus på å trene ansatte i å bruke Standard Endringsskjema. Hun mente at å implementere skjemaet i en organisasjon som ikke hadde benyttet det før, var til tider vanskelig. I treningen av de ansatte benyttet de seg av fire komponenter: 1) instruksjoner, 2) modellering, 3) praktiske øvelser og 4) feedback. Nosik viste til relativt gode resultater i sin studie. Law

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!