Bruk av tegnøkonomi og atferdsavtaler i behandling av problematferd

Articles

Bruk av tegnøkonomi og atferdsavteler i behandling av problematferd

Av  Jørn Kroken, Kai-Ove Ottersen og Børge Holden

Forsterkning av ønsket atferd bør være en viktig del av pedagogiske tiltak i skolen, ikke minst for elever med spesielle behov. Det er flere måter å gjøre dette på. Én systematisk måte kalles tegnøkonomi, som er en av de mest brukte atferdsanalytiske metodene.Tegnøkonomi er en form for differensiell forsterkning, det vil si at man definerer spesielle handlinger som personen får tegn (poenger, brikker eller andre symboler) for å utføre. En vanlig måte å arrangere dette på er såkalt DRO («differential reinforcement of other behavior»), som i praksis betyr at personen oppnår forsterkere ved å avstå fra definert problematferd. Metoden er lite inngripende og kan ut- formes svært fleksibelt. Når det er mulig kan DRO og tegnøkonomi utformes som en atferdsavtale. Artikkelen redegjør for bruk av tegnøkonomi, DRO og atferdsavtaler, og gir et eksempel på at metodene nærmest eliminerte problematferd.

Les hele artikkelen

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!