Et tegnøkonomisystem fikk en kvinne med utviklingshemning til å sove i sengen

Articles

et tegnøkonomisystem fikk en kvinne med utiklingshemning til å sove i sengen

AV  stein modig andersen

Når personer selv ikke har motivasjon for å endre atferd må det tilføres forsterkere, for eksempel gjennom motivasjonssystemer. Forsterkere kan i en oppstartsfase formidles umiddelbart etter en atferd, men over tid kan formidlingen utsettes ved at det systematisk presenteres symboler, poeng og tegn for å signalisere at personen «er på riktig vei».Tegnøkonomisystemer kan arrangeres på ulike måter og blir anvendt i flere sammenhenger i samfunnet. Artikkelen beskriver hva tegn- økonomi er, gir eksempler på hvordan samfunnet anvender dette, og hvordan systemer kan anvendes når vi samhandler med personer som mangler motivasjon for å endre atferd. «Mona» hadde ikke sovet i sengen sin på to og et halvt år, men ved bruk av et tegnøkonomisystem begynte hun å sove i sengen sin igjen. Behandlingen og resultatene drøftes til slutt.

Les hele artikkelen

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!