Behandling av skolenekting hos en 15 år gammel gutt

Articles

behandling av skolenekting hos en 15 år gammel gutt

AV  BØRGE HOLDEN, jan-ivar sållman, ulf larsen og stein modig andersen

Ofte går det lang tid før det settes inn tiltak mot skolenekting. Et annet problem er at tiltak ofte er ineffektive. I denne artikkelen skal vi beskrive behandling av en gutt som gikk det siste året på ungdomsskolen, og som ikke hadde vært på skolen på to år. Han hadde også gjort minimalt med skolearbeid hjemme. Årsaken til skolenektingen var en kombinasjon av at han syntes det var ubehagelig å gå på skolen, og at det hadde blitt svært behagelig å være hjemme. Vi satte i gang et tiltak som i stor grad gikk ut på at han ikke unnslapp å gå skolen. I tillegg ble det gjort noen mindre tilrettelegginger på skolen, ikke minst for å imøtekomme guttens opplevelse av utrygghet. Resultatene var svært gode, og behandling av fraværet har fortsatt inn på videregående skole.

Les hele artikkelen

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!