Positiv og virkningsfull barneoppdragelse, del 1

Articles

POSITIV OG VIRKNINGSFULL BARNEOPPDRAGELSE BASERT PÅ ATFERDSANALYTISKE PRINSIPPER

DEL1,

POSITIVE TILBAKEMELDINGER Foreldres mest virkningsfulle verktøy!

Jørn Isaksen & Are Karlsen

Forfatterne av Foreldrelappen – Kjøreregler for positiv barneoppdragelse

Artikkelen om barneoppdragelse beskriver mange hverdagssituasjoner foreldre eller andre med ansvar for barn vil kjenne seg igjen i. Forfatterne gir råd om hvordan vi voksne kan bli flinkere til å gi positive tilbakemeldinger til barne i en travel hverdag, og ikke minst hvorfor dette er viktig. Artikkelen er den første av en rekke på tre om barneoppdragelse.

Les hele artikkelen

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!