Innlæring av «The Picture Exchange Communication System» (PECS) hos et barn

Articles

Innlæring av «The Picture Exchange Communication System» (PECS) hos et barn

AV  tone irene jorøy og jan-ivar sållman

Denne artikkelen beskriver etablering av PECS som alternativ kommunikasjonsform for et barn med autisme. Fem faser i PECS ble etablert, og resultatene viser at målpersonen oppnådde mestring i alle fasene. Barnet viste spontan kommunikasjon i de ulike fasene av PECS, og generaliserte bruken av PECS til andre personer og andre omgivelser. Det er derfor rimelig å anta at tiltaket hadde en positiv innvirkning på barnet som mottok trening.

Les hele artikkelen

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!