Du vet at du kan kalle deg selv en anvendt atferdsanalytiker når…

Articles

Du vet at du kan kalle deg selv en anvendt atferdsanalytiker når…

AV  Kjetil Viken

Atferdsanalyse i sin helhet er et stort og til dels komplisert felt. Brorparten av de som befatter seg med atferdsanalyse her til lands, er for anvendte atferdsanalytikere å regne. Denne artikkelen tar for seg noen av kjennetegnene ved anvendt atferdsanalyse slik det ble beskrevet av Baer et.al (1968) og tilpasser dette atferdsanalysen som felt, slik det ble beskrevet av Hayes (1978). Det framgår av artikkelen at det å kalle seg en anvendt atferdsanalytiker innebærer mer enn bare å kunne benytte effektive atferdsrettede teknikker.

Les hele artikkelen

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!