Analyse og behandling av alvorlig, oppmerksomhets- søkende utfordrende atferd hos ung mann med alvorlig utviklingshemning

Articles

Analyse og behandling av alvorlig, oppmerksomhets- søkende utfordrende atferd hos ung mann med alvorlig utviklingshemning

AV  Børge Holden, Monica Ledsaak Aag & Jon Inge Eide

«Oppmerksomhet» som årsak til utfordrende atferd, kan være mye. Men noen ganger er personen rett og slett ute etter å «være i sentrum» eller å «vekke oppsikt», og kanskje sjokkere litt og gjøre folk rundt seg frustrerte.Vi skal fortelle om en ung mann med alvorlig utviklingshemning som dette gjaldt for, og som brukte alvorlig utfordrende atferd for å oppnå dette. Behandling bygde på vanlige atferdsanalytiske prinsipper, der ekstinksjon spilte en viktig rolle: Han måtte rett og slett oppnå minst mulig av det han var ute etter med sin oppmerksomhetssøkende atferd.

Les hele artikkelen

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!