Eliminering av urinering utenfor toalettet ved hjelp av fjerning av døralarm og fysisk tilrettelegging

Articles

Eliminering av urinering utenfor toalettet ved hjelp av fjerning av døralarm og fysisk tilrettelegging

Av Kjetil Mydland, Geir Martin Steinsland og Jan Lustrup

Urinering utenfor toalett har ofte sammenheng med manglende blærekontroll, men slik atferd kan også ha sosiale funksjoner eller tilføre personer ønsket sensorisk stimuling. Artikkelen beskriver hvordan en fikk eliminert urinering utenfor toalett hos en ung mann med lett psykisk utviklings- hemming og autisme.Alarm på dør til toalettet ble innført for å hindre helsefarlig inntak av vann. Utløsing av alarmen medførte hyppig tilstedeværelse av personal. Dette gjorde at personen med stor sannsynlighet etter hvert ble motivert til å unngå personal og dermed fant et annet sted å urinere. Automatisk forsterkning bidro sannsynligvis til opprettholdelse av atferden. Behandlingen gikk ut på fjerning av dør-alarm og fysisk tilrettelegging.

Les hele artikkelen

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!