Tiltak for å framskynde innsovning hos en gutt med utviklingshemning

Articles

Tiltak for å framskynde innsovning hos en gutt med utviklingshemning

Børge Holden, Eivind Mikkelsen, Lene Vestersjø og Silje Isaksen Frøysland

Det forekommer at barn ikke vil legge seg, og at det tar lang tid fra de er i seng og til de sovner. I verste fall er det også en lang fase med uro før barnet endelig faller i søvn. Det er ikke helt uvanlig at barn kan bruke flere timer før de sovner, til og med over lengre tid. Blant barn med utviklings- hemning og autisme er slike vansker enda mer utbredt . I denne artikkelen går vi gjennom et behandlingsopplegg for en gutt med utviklingshemning som var urolig etter leggetid, og som brukte lang tid på å sovne, selv om han brukte Melatonin. Målet var å få til en akseptabelt rask innsovning, uten medikasjon.

Les hele artikkelen

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!