Tiltak basert på tegnøkonomi

Articles

Av Erkki Rustad* og Ole Dahl** *HØGSKOLEN I Lillehammer/LIllehammer kommune og **HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS/STANGE KOMMUNE   Artikkelen beskriver en person på 14 år som unnlot å dusje, bytte klær eller utføre enkle handlinger på eget initiativ, eller på instruks fra personalet. Til slutt begynte personen å lukte så vondt at det ble til et hinder for samhandling med …

Share

Read More

Bruk av sosial historie og tegnøkonomi

Articles

Av Toril Renate Jonsson HØGSKOLEN I lillehammer Å utvikle og forsterke sosial atferd er ofte et hovedfokus hos personer med …

Read More

Reduksjon av skadeavvergende tiltak etter innføring av langturnus

Articles

Av Bjørn Andre Torve Stange Kommune. Artikkelen viser bruk av skadeavvergende tiltak i to forskjellige turnusordninger. Ei jente i tjueårene …

Read More

Behandling av utfordrende atferd. Kan det bli enklere?

Articles

Av Børge Holden Habiliteringstjenesten i Hedmark, og AFMR Habiliteringstjenesten Stavanger Det kan være vanskelig å finne årsaker til problematferd, og …

Read More

NAFO 2012 Lørdag

20120428 114415

Da er ny dag godt i gang, mange har allerede vært på en økt med forelesninger. Fra redaksjonen er Terje …

Read More

NAFO 2012 Fredag

20120427 092441

Da er dag 2 i gang, redaksjonen er i gang med sitt symposium om behandling av utfordrende atferd. Her prater …

Read More

NAFO 2012 torsdag

IMG 7940

Nafo-seminaret 2012, tilleggsseminaret. Atferdsanalyse, etikk og normative problemstillinger. Første gang jeg var på Nafo-seminaret var i 1999, ett år etter …

Read More

Data er ofte gøy!

Boxes

Dere som nå tror dere skal lese om data som i pc eller mac, vil bli skuffet. Når jeg snakker …

Read More

Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!