Tiltak basert på tegnøkonomi

Articles

Av Erkki Rustad* og Ole Dahl** *HØGSKOLEN I Lillehammer/LIllehammer kommune og **HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS/STANGE KOMMUNE   Artikkelen beskriver en person på 14 år som unnlot å dusje, bytte klær eller utføre enkle handlinger på eget initiativ, eller på instruks fra personalet. Til slutt begynte personen å lukte så vondt at det ble til et hinder for samhandling med …

Share

Read More

Bruk av sosial historie og tegnøkonomi

Articles

Av Toril Renate Jonsson HØGSKOLEN I lillehammer Å utvikle og forsterke sosial atferd er ofte et hovedfokus hos personer med …

Read More

Om målrettet miljøarbeid

Utgangspunktet for å si noe om begrepet målrettet miljøarbeid er at dette er et viktig begrep for alle som jobber …

Read More

Reduksjon av skadeavvergende tiltak etter innføring av langturnus

Articles

Av Bjørn Andre Torve Stange Kommune. Artikkelen viser bruk av skadeavvergende tiltak i to forskjellige turnusordninger. Ei jente i tjueårene …

Read More

Behandling av utfordrende atferd. Kan det bli enklere?

Articles

Av Børge Holden Habiliteringstjenesten i Hedmark, og AFMR Habiliteringstjenesten Stavanger Det kan være vanskelig å finne årsaker til problematferd, og …

Read More

Psykiatriske diagnoser som årsak til ytterligere svekket fungering hos barn og unge

Articles

Av Børge Holden Habiliteringstjenesten i Hedmark, og AFMR Habiliteringstjenesten Lassa Noen diagnoser er riktige, og noen er gale. Det samme …

Read More

Tiltak for å framskynde innsovning hos en gutt med utviklingshemning

Articles

Tiltak for å framskynde innsovning hos en gutt med utviklingshemning Børge Holden, Eivind Mikkelsen, Lene Vestersjø og Silje Isaksen Frøysland …

Read More

Eliminering av urinering utenfor toalettet ved hjelp av fjerning av døralarm og fysisk tilrettelegging

Articles

Eliminering av urinering utenfor toalettet ved hjelp av fjerning av døralarm og fysisk tilrettelegging Av Kjetil Mydland, Geir Martin Steinsland og …

Read More

Analyse og behandling av alvorlig, oppmerksomhets- søkende utfordrende atferd hos ung mann med alvorlig utviklingshemning

Articles

Analyse og behandling av alvorlig, oppmerksomhets- søkende utfordrende atferd hos ung mann med alvorlig utviklingshemning AV  Børge Holden, Monica Ledsaak …

Read More

Du vet at du kan kalle deg selv en anvendt atferdsanalytiker når…

Articles

Du vet at du kan kalle deg selv en anvendt atferdsanalytiker når… AV  Kjetil Viken Atferdsanalyse i sin helhet er …

Read More

Hvordan lage enkle linjediagrammer i Excel, Del 1

Articles

En beskrivelse av fremgangsmåter for å lage enkle linjediagrammer i Microsoft Office Excel Del 1, Office Excel 2003 AV  stein …

Read More

Page 1 of 3123»
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!