Bokanmeldelse – Miljøbehandling

Miljøbehandling – En atferdsanalytisk tilnærming Børge Holden Gyldendal Norsk Forlag PRIS 345,-. ISBN 978-82-05-44862-9 Anmeldt av Kai-Ove Ottersen   Forfatteren av boken er særlig kjent innenfor feltet som omhandler behandling av mennesker med autisme og/eller utviklingshemning. Han har forfattet en rekke nasjonale og internasjonale fagartikler, samt bøker om denne gruppen mennesker. For eksempel har han skrevet mye om utfordrende atferd …

Share

Read More

Bokanmeldelse – Innføring i atferdsanalyse

Innføring i atferdsanalyse Jørn Isaksen og Are Karlsen Universitetsforlaget Pris 299,-. ISBN 978-82-15-02076-1 Anmeldt av Børge Holden   Etter hvert …

Read More

Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!