ABAI 2012 Søndag

Panel diskusjon «Professional Development Series: An Instructional Application of Behavior Analysis: An Introduction to Precision Teaching» Kimberly Nix Berens (Fit Learning)John W. Eshleman (The Chicago School of Professional Psychology)Kent Johnson (Morningside Academy)Richard M. Kubina Jr. (The Pennsylvania State University) Det stod i overskriften at dette skulle være en paneldiskusjon og introduksjon til Presisjonsopplæring. Hver av paneldeltakerne hadde en kort introduksjon …

Share

Read More

ABAI 2012 Lørdag

20120527 025733

Julie Vargas «Why Skinner Considered Verbal Behavior His Mosty important Work» Professor Per Holt fra Høyskolen i Oslo og Akershus …

Read More

NAFO 2012 Lørdag

20120428 114415

Da er ny dag godt i gang, mange har allerede vært på en økt med forelesninger. Fra redaksjonen er Terje …

Read More

NAFO 2012 Fredag

20120427 092441

Da er dag 2 i gang, redaksjonen er i gang med sitt symposium om behandling av utfordrende atferd. Her prater …

Read More

NAFO 2012 torsdag

IMG 7940

Nafo-seminaret 2012, tilleggsseminaret. Atferdsanalyse, etikk og normative problemstillinger. Første gang jeg var på Nafo-seminaret var i 1999, ett år etter …

Read More

Reportasje fra eMAA-seminaret på Høgskolen i Lillehammer 2.mars 2012

En herlig gjeng med fantastiske dyktige fagfolk! Hele eMAA-gjengen samlet utenom Børge. Fra venstre: Stein, Trude, Kai-Ove, Henning, Terje, Jan-Ivar, Ulf og Ole Petter.

eMAA 1 år  Tekst: Anniken Vig, vernepleier og spesialpedagog, Sætre skole, Hurum kommune Foto: Marita Kjelstad, vernepleier, Hamar kommune   …

Read More

Atferdsanalytiske tiltak for personer med demens

Dementia

Reportasje fra temakveld 15. februar 2012 Av Irene Røen, geriatrisk sykepleier, MSc. Forskningskoordinator ved Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet. Praksiserfaring i …

Read More

Tjenester til utviklingshemmede – kvalitet på tjenestene og bruk av tvang og makt. Konferanse på Hamar- eMAA var der!

Bilde 2

Fylkesmannen i Hedmark og Sykehuset Innlandet HF, habiliteringstjenesten arrangerte 29. og 30. november en konferanse på Hamar om tjenestene til …

Read More

Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!