Den første måneden

Fredag 1. april er det en måned siden vi lanserte eMagasin for Atferdsanalyse. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, også fra lesere utenfor den nærmeste kretsen av venner og  kollegaer. Mitt inntrykk er at vi har truffet godt med eMAA. Vi hadde en anelse av at mange ønsket seg noe som ligner det vi forsøker å utvikle, og det er …

Share

Read More

Oppdatering fra redaksjonen

Jesper Juul er en kar som får folk til å reagere, ikke minst får han folk som er opptatt av …

Read More

Oppsumering

Lansering av eMAA   Redaksjonen til eMagasin for Atferdsanalyse, eMAA, vil takke alle som ble med på «Åpning», alle «likerne» …

Read More

Velkommen til eMagasin for Atferdsanalyse!

Vi ønsker alle lesere velkommen til eMagasin for Atferdsanalyse. Historien om eMAA, hva vi ønsker med dette magasinet og hvordan …

Read More

Fagadministrativt system

Articles

fagadministrativt system AV merethe hermundstad Fagadministrativt system (FAS) er en måte å organisere og strukturere tjenestestedet på ved hjelp av …

Read More

Fading, positiv forsterkning og ekstinksjon i behandling av matnekting

Articles

Fading, positiv forsterkning og ekstinksjon i behandling av matnekting AV  børge holden og bjørn roar vagle Matnekting (food refusal) vil …

Read More

Analyser av årsaker til skolenekting

Articles

analyser av årsaker til skolenekting AV  jan-ivar sållmann Artikkelen beskriver bruk av SRAS-R (School refusal assessment scale, revised) for å …

Read More

Et tegnøkonomisystem fikk en kvinne med utviklingshemning til å sove i sengen

Articles

et tegnøkonomisystem fikk en kvinne med utiklingshemning til å sove i sengen AV  stein modig andersen Når personer selv ikke …

Read More

Bruk av tegnøkonomi og atferdsavtaler i behandling av problematferd

Articles

Bruk av tegnøkonomi og atferdsavteler i behandling av problematferd Av  Jørn Kroken, Kai-Ove Ottersen og Børge Holden Forsterkning av ønsket …

Read More

Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!