GOD JUL!

Statistics

Den første årgangen med eMAA er nå over og det er tid for litt oppsummering igjen. Vi har publisert fire nummer med omtrent 200 sider allsidig atferdsanalytisk stoff. Vi har hatt 11 303 unike besøkende på emaa.no siden 1.mars, totalt 38 295 sidevisninger. Et snitt på 3,39 sidevisninger pr besøkende. Gjennomstittlig besøkstid på 3 minutter og 20 sekunder. 4741 kommer …

Share

Read More

eMagasin for atferdsanalyse 4/2011

Velkommen til eMagasin for Atferdsanalyse nummer fire, i dette nummeret kan vi by på: Trude Hoksrød skriver om det juridiske grunnlaget …

Read More

Behandling av ekstrem personavhengighet hos en ung mann med autisme

Articles

Behandling av ekstrem personavhengighet hos en ung mann med autisme AV  marius Bakken og kai-ove ottersen Artikkelen beskriver behandling av …

Read More

Innlæring av «The Picture Exchange Communication System» (PECS) hos et barn

Articles

Innlæring av «The Picture Exchange Communication System» (PECS) hos et barn AV  tone irene jorøy og jan-ivar sållman Denne artikkelen …

Read More

Så enkelt, og så vanskelig

Articles

så enkelt, og så vanskelig AV  trude hoksrød Å jobbe med mennesker med omfattende bistandsbehov krever kompetanse fra mange ulike …

Read More

Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!