ABAI 2012 mandag

Symposium The Standard Celeration Chart: From Training to Application Chair: Melissa Nosik (University of Nevada, Reno)Discussant: Kendra L. Brooks Rickard (Center for Advanced Learning) «Use of Behavior Skills Training to Teach Direct Care Stuff to Use a Standard Celeration Chart»Melissa Nosik (University of Nevada, Reno) «A Retroactive Comparison of Clinical Data om the Standard Celeration Chart an Standard Line Graphs»Stuart …

Share

Read More

ABAI 2012 Søndag

Panel diskusjon «Professional Development Series: An Instructional Application of Behavior Analysis: An Introduction to Precision Teaching» Kimberly Nix Berens (Fit …

Read More

ABAI 2012 Lørdag

20120527 025733

Julie Vargas «Why Skinner Considered Verbal Behavior His Mosty important Work» Professor Per Holt fra Høyskolen i Oslo og Akershus …

Read More

Et slags reisebrev i analyse av atferd

20120525 193953

Flight status: Distance to Seattle is 5639 km, time to Seattle 7:34, estimatet arrival time 17:51. Flight information: altitude 10363 …

Read More

Vernepleier, vær faget bevisst!

Spring

Det er onsdag morgen, og jeg sitter klar for å ta fatt på en ganske så vanlig dag som habilitør. …

Read More

Hvorfor er jeg atferdsanalytiker?

Skinner 1950

a jeg begynte å studere psykologi, ble jeg fascinert av det presise og konkrete ved atferdsanalyse. Dét hadde nok en …

Read More

Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!