Du vet at du kan kalle deg selv en anvendt atferdsanalytiker når…

Articles

Du vet at du kan kalle deg selv en anvendt atferdsanalytiker når… AV  Kjetil Viken Atferdsanalyse i sin helhet er et stort og til dels komplisert felt. Brorparten av de som befatter seg med atferdsanalyse her til lands, er for anvendte atferdsanalytikere å regne. Denne artikkelen tar for seg noen av kjennetegnene ved anvendt atferdsanalyse slik det ble beskrevet av …

Share

Read More

Back to school!

Back To School

  Etter en treårsperiode i habiliteringstjenesten, er jeg nå tilbake i skolen som miljøterapeut. Det var med et klart vemod …

Read More

Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!