Hva skal til for å bli overbevist og hva er godt nok dokumentert?

Douglas Woods1

For noen måneder siden var jeg på ABAI konferansen i Seattle, USA. Et mekka for de som er interessert i anvendt atferdsanalyse. Jeg var på mange interessante forelesninger og en av dem var med Douglas Woods. Han er en de som systematisk har brukt Habit reversal (vane reversering) systematisk i forhold til behandling av tics (se Woods & Miltenberger(2001) for …

Share

Read More

Analyse og behandling av alvorlig, oppmerksomhets- søkende utfordrende atferd hos ung mann med alvorlig utviklingshemning

Articles

Analyse og behandling av alvorlig, oppmerksomhets- søkende utfordrende atferd hos ung mann med alvorlig utviklingshemning AV  Børge Holden, Monica Ledsaak …

Read More

Noen grunn til å feire?

Law

Dette var tittelen på den nasjonale fagkonferansen om fagutvikling for tiltak rundt personer med store og omfattende lærevansker/utviklingshemning i straffesakskjeden …

Read More

Må du være bilmekaniker og forstå hvordan en girkasse fungerer for å kjøre bil?

ABC

Jeg tenkte å ta opp igjen undringstråden til redaktøren fra forrige uke, og som innledning til min undring må jeg …

Read More

Om plastposer og sånn…

Plastposer

Jeg kan undre meg over mye rart som skjer rundt meg, jeg kan faktisk være ganske så oppmerksom på ting …

Read More

Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!