Psykiatriske diagnoser som årsak til ytterligere svekket fungering hos barn og unge

Articles

Av Børge Holden Habiliteringstjenesten i Hedmark, og AFMR Habiliteringstjenesten Lassa Noen diagnoser er riktige, og noen er gale. Det samme gjelder øvrige, mer beskrivende vurderinger. Diagnoser og øvrige vurderinger, særlig når de er gale, kan ha den utilsiktede virkning at de i unødig stor grad senker forventninger til barn og unge. Dette kan gjelde både i opplæring, og i behandling …

Share

Read More

Betraktninger fra NAFO-seminaret 2012

Storefjell

Nå nærmer det seg nytt NAFO-seminar på Storefjell. Her er noen betraktninger fra fjorårets seminar, «ført i pennen» av Ina Øyan, …

Read More

TAKK!

TH 3

Aller først er jeg nødt til å be om unnskyldning for vanvittig dårlig flyt i ukesbrevene våre. Jeg skulle skrevet …

Read More

Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!