Psykiatriske diagnoser som årsak til ytterligere svekket fungering hos barn og unge

Articles

Av Børge Holden Habiliteringstjenesten i Hedmark, og AFMR Habiliteringstjenesten Lassa Noen diagnoser er riktige, og noen er gale. Det samme gjelder øvrige, mer beskrivende vurderinger. Diagnoser og øvrige vurderinger, særlig når de er gale, kan ha den utilsiktede virkning at de i unødig stor grad senker forventninger til barn og unge. Dette kan gjelde både i opplæring, og i behandling …

Share

Read More

Analyse og behandling av alvorlig, oppmerksomhets- søkende utfordrende atferd hos ung mann med alvorlig utviklingshemning

Articles

Analyse og behandling av alvorlig, oppmerksomhets- søkende utfordrende atferd hos ung mann med alvorlig utviklingshemning AV  Børge Holden, Monica Ledsaak …

Read More

Behandling av skolenekting hos en 15 år gammel gutt

Articles

behandling av skolenekting hos en 15 år gammel gutt AV  BØRGE HOLDEN, jan-ivar sållman, ulf larsen og stein modig andersen …

Read More

Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!