Om målrettet miljøarbeid

Utgangspunktet for å si noe om begrepet målrettet miljøarbeid er at dette er et viktig begrep for alle som jobber ut ifra en grunntanke om at man ønsker struktur og og klare målsettinger i den jobben man gjør med ulike klienter over tid. Motpolen til å jobbe målrettet kan være at man for eksempel bare tenker at det som er …

Share

Read More

Fagadministrativt system

Articles

fagadministrativt system AV merethe hermundstad Fagadministrativt system (FAS) er en måte å organisere og strukturere tjenestestedet på ved hjelp av …

Read More

Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!