Reduksjon av skadeavvergende tiltak etter innføring av langturnus

Articles

Av Bjørn Andre Torve Stange Kommune. Artikkelen viser bruk av skadeavvergende tiltak i to forskjellige turnusordninger. Ei jente i tjueårene med moderat psykisk utviklingshemming, hadde utfordrende atferd som var omfattet av vedtak om bruk av tvang og makt. Kartlegging av utfordrende atferd viste at ca. 1/3 av tilfellene oppstod mellom skifte av tjenesteytere, såkalt overlapping, og dette var hovedgrunnen for …

Share

Read More

Behandling av utfordrende atferd. Kan det bli enklere?

Articles

Av Børge Holden Habiliteringstjenesten i Hedmark, og AFMR Habiliteringstjenesten Stavanger Det kan være vanskelig å finne årsaker til problematferd, og …

Read More

Analyse og behandling av alvorlig, oppmerksomhets- søkende utfordrende atferd hos ung mann med alvorlig utviklingshemning

Articles

Analyse og behandling av alvorlig, oppmerksomhets- søkende utfordrende atferd hos ung mann med alvorlig utviklingshemning AV  Børge Holden, Monica Ledsaak …

Read More

Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!