Litt om atferdsskolen

Illustrasjon Kjell Grinden

Illustrasjon Kjell Grinden

Velkommen til eMAAs Atferdsskole!

Etter hvert finnes det flere gode og relativt enkle, framstillinger av atferdsanalytiske begreper og metoder på norsk. Men det er ikke til å komme utenom at enkle framstillinger av dette er en utfordring. I tråd med eMAAs mål om å være et magasin som skal gjøre atferdsanalyse tilgjengelig, vil vi derfor prøve å bringe begrepene og metodene enda lettere ut til folk. Derfor mener vi at forkunnskaper ikke trengs, og at eMAAs Atferdsskole kan passe godt for foreldre som har barn med spesielle behov, og for miljøarbeidere og studenter. (For vernepleierstudenter på steder der atferdsanalyse er godt dekket, kan eMAAs Atferdsskole være aktuell tidlig i studiet.)

Det er mange måter å popularisere på. Én mulighet er å unngå fagbegreper helt, og kun bruke dagligdagse, norske ord som så langt som mulig betyr det samme, og beskrive hva de går ut på. Men i og med at eMAA er et atferdsanalytisk magasin, kommer vi ikke utenom å bruke de begrepene som finnes i atferdsanalysen – en ren «atferdsanalyse for dummies»-variant vil være å gå for langt. Vi vil imidlertid ile til med norske ord som betyr nesten det samme, i alle fall når dette er mulig, og det vil være ofte. Vi vil også prøve å forklare begrepene så enkelt som mulig, og med så enkle eksempler som mulig. Vi tror at vi vil lykkes så godt at stoffet vil framstå som lite mystisk. Ikke alle begrepene forekommer heller like mye i praksis. De aller særeste er derfor luket ut, slik at antall begreper bør være overkommelig. Et lite unntak kan være leksjon 23, om ACT. Det er vanskelig å forklare ACT uten å bruke en del spesielle begreper. Til gjengjeld er begrepene morsomme og tankevekkende.

Hovedmålet med eMAAs Atferdsskole er derfor at «elevene» skal kunne lære å definere de sentrale begrepene i atferdsanalyse. Målet er også at mange som ikke har noen direkte erfaring med metodene som gjennomgås, langt på vei forstår hvordan de kan brukes i praksis. Men vær forsiktige med å bruke metodene på egenhånd etter en innføring! Selv om man ikke alltid trenger så høy utdanning for å planlegge og gjennomføre behandling eller opplæring, krever det en viss erfaring og kyndighet. Når det gjelder praktisk opplæring og behandling, vil eMAAs Atferdsskole derfor ha særlig to mål: (1) gi bedre forståelse av hva atferdsanalytiske tiltak går ut på, og dermed bedre mulighet for å delta i atferdsanalytisk arbeid, og (2) å være en spore til å skaffe seg (enda!) mer teoretisk og praktisk kunnskap.

Vi planlegger å sende ut en og en leksjon med ca. halvannen måneds mellomrom. Dette skulle bli ca. åtte leksjoner per år. Leksjonene vil til slutt bli samlet som et kompendium i en egen fil. Dette vil være en lærebok! Vi blir likevel ikke fornærmet om noen elever ønsker raskere progresjon, og oppsøker videre litteratur selv, eller ser på atferdsskolen som et sted det går an å stikke innom.

I og med at læringsmålene mer eller mindre gir seg selv, ser vi ingen grunn til å sette opp dette for hvert kapittel.

Litt på spøk har vi snakket om at leksjonene bør kunne danne grunnlag for en eksamen, og føre fram til noe i retning eMAASA (eMAA-sertifisert atferdsanalytiker). Vi får se hva vi gjør med dette.

Rektor og hovedlærer er Børge Holden.

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!