FORELESNINGSLYSBILDER

Jonny Finstad – hva er atferdsanalyse?
Kjetil Viken – Utdanning og opplæring i atferdsanalyse
Terje Fredheim – Differensiell forsterkning av annen atferd
Stein Andersen – Differesiell forsterkning av alternativ atferd
Ole Petter Østerbø – Non-kontingent unnslippelse
Jan-Ivar Sållman – Skolenekting
Henning Bech – Utfordrende atferd i skolen
Ulf Larsen: Behandling av uvaner

PROGRAM

Trude Hoksrød: Leseopplæring

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!