Powerpointpresentasjoner fra seminaret

Børge Holden

Trude Hoksrød og Kai-Ove Ottersen

Jan-Ivar Sållman og Ole Petter Østerbø – Funksjonelle analyser

Terje Fredheim og Stein Andersen – Registrering og evaluering

Henning Bech – Atferdsanalyse i skolen

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!