Presentasjoner – Lysbilder

fra eMAA-seminar tirsdag 4.mars 2014

Fagadministrativt System – Kai-Ove Ottersen
Funksjonelle analyser – Henning Bech
Målsettinger og målvalg – Trude Hoksrød
Registrering – Stein Modig Andersen
Precision teaching – HIL
PECS – Jan-Ivar Sållman & Terje Fredheim
Innfasing – Jan Ivar Sållman
Systematisk arbeid med utfordrende atferd i skolen – Henning Bech
Etablering av elevferdigheter – Terje Fredheim
Ferdigheter i et livsperspektiv-Henning Bech
Valg -Trude Hoksrød

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!